Loading color scheme

Zrealizowane projekty

Artykuł zawiera informacje o zrealizowanych projektach w poprzednich latach działalności przedsiębiorstwa.

 

Od 2006 roku nasza firma zrealizowała szereg różnorodnych projektów oferujących wsparcie dla przedsiębiorców. Poniżej znajduję się ich przybliżenie.

W latach 2017-2019 realizowaliśmy projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Były to Mój szef to ja! oraz Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą.


Publish modules to the "offcanvs" position.